Verkoop van industriële uitvindingenOns bedrijf houdt zich bezig met het uitvinden van industriële producten. Het gaat daarbij om toepassingen in een productie- of installatieproces. Denk bijvoorbeeld aan het ontwerpen van ultrafijne verfspuiten, waarmee dunner (milieuvriendelijker) en mooier gespoten kan worden. Als de uitvindingen gereed zijn, verkopen we die aan een marktpartij.

Als wij een dergelijke uitvinding te koop aanbieden, beschikken we inmiddels over veel expertise en contacten. Kennis, patenten, toeleveranciers en ook potentiële afnemers van de toepassing – in het voorbeeld van de verfspuit gaat het dan om bedrijven die geïnteresseerd zijn in de toepassing van de nieuwe spuitstandaard.
De verkoopprijs van onze uitvindingen hangt af van de investeringen die we hebben gedaan en het aantal commerciële opdrachten die we inmiddels van afnemers ontvingen. De bedragen lopen uiteen, maar de laatste jaren zaten die ongeveer tussen 2 en 16 miljoen euro exclusief BTW.

De BTW was daarbij nog een apart onderwerp, want regelmatig beweerden potentiële kopers dat er geen BTW berekend hoefde te worden. Wij hadden meer het idee dat de kopers de BTW niet wilden voorfinancieren omdat het om hoge bedragen kon gaan. Bij de laatste verkoop speelde dit ook weer en we hebben toen de knoop doorgehakt – we hebben en BTW adviseur gevraagd om de mogelijkheden te verkennen.

De door ons ingeschakelde BTW adviseur kwam met een mogelijkheid om geen BTW te hoeven berekenen. Aha! Was het dan toch mogelijk? Hij gaf wel aan dat het wel of niet berekenen van BTW erg afhankelijk was van de feitelijke omstandig- heden. De zaak was dus niet op voorhand waterdicht… De adviseur heeft daarom een inventarisatie opgesteld van onze overdrachten in de afgelopen 5 jaar en daaruit een set basisomstandigheden gedestilleerd. Deze basis set heeft onze adviseur aan de belastingdienst voorgelegd met zijn motivatie dat als wij een verkoop zouden hebben die minmaal aan de basisvoorwaarden voldoet, er geen BTW wordt berekend.
Per kerende post kreeg onze adviseur de bevestiging die we nodig hadden.
Goed geregeld en snel ook. Wij gaan verder met ons volgende project en met deze BTW adviseur.