Reikwijdte btw-vrijstelling onderwijsactiviteitenRegelmatig voeren belastingplichtigen discussie met de Belastingdienst over de reikwijdte van een btw-vrijstelling. Het directe belang is of wel of geen btw verschuldigd is over de berekende vergoeding. Daarmee hangt samen of er wel of geen recht op aftrek van voorbelasting bestaat. Vaak speelt ook een indirect belang mee, namelijk dat van de afnemer van een belastingplichtige: een afnemer die geen recht op aftrek van voorbelasting heeft, ziet graag dat zijn leveranciers hem geen btw berekenen.

Publicatie downloaden (pdf)